Danh sách đất dịch vụ đang bán tháng 5 năm 2022
Danh sách đất dịch vụ đang bán
1 Bán đất dịch vụ Đồng Mai khu 1 LK1-09 giá rẻ vị trí cực đẹp giá 3.800.000.000₫
2 Bán đất dịch vụ khu 2 LK05-38 3.200.000.000₫
3. bán đất dịch vụ khu 2 nhìn sang khu đô thị sinh thái Đồng Mai 3.900.000.000₫
4. Bán đất dịch vụ khu 4 LK1_24 mặt đường chính 3.150.000.000₫
5. cần bán đất dịch vụ Đồng Mai khu 1 Lk10-38 giá rẻ 3.000.000.000₫
6. Bán mảnh đất khu 2 dịch vụ Đồng Mai LK05-15 3.250.000.000₫
7. Bán lô đất dịch vụ khu 2 giá rẻ 2.900.000.000₫
8. Cần bán lô đất dịch vụ khu 2 đồng mai gần đường trục chính3.300.000.000₫
9. Chính chủ gửi bán 2 lô dịch vụ khu 3, trục đường chính view khu đô thị sinh thái Đồng Mai 3.900.000.000₫
10. Cần bán lô đất dịch vụ khu 2 đồng mai gần đường trục chính 3.300.000.000₫
11. Chính chủ gửi bán lô đất dịch vụ khu 4 đồng mai Lk1-24
12. Bán lô đất khu3 dịch vụ Đồng Mai LK05-39 giá rẻ 3.100.000.000₫
13. Chính chủ gửi bán khu 1 đất dịch vụ đồng mai LK11-13
14. Chính chủ cần tiền muốn bán lô đất dịch vụ khu 3 đồng mai
15. Bán lô đất dịch vụ khu 2 đồng mai LK27-3 vị trí kinh doanh đẹp
16. Bán đất dịch vụ đồng mai khu 4 vị trú đẹp, kinh doanh đẹp
17. Bán đất dịch vụ khu 2 LK28-13 hướng nam
18. Cần bán khu 3 đất dịch vụ đồng mai mảnh LK-1-32 3.160.000.000₫
19. bán đất dịch vụ khu 3 đồng mai LK15-63
20. bán đất dịch vụ đồng mai khu 2 LK24-44 3.250.000.000₫
21. bán đất dịch vụ khu 4 LK12-21
22. bán đất khu 4 Lk10-44
23. bán đất dịch vụ đồng mai khu 2 LK15-20 gần trược chính giáp KĐT sinh thái Đồng Mai 3.600.000.000₫
24. Chính chủ bán lô dịch vụ khu 3 Đồng Mai Hà Đông, vị trí trung tâm, dt 50m2, giá 3,3 tỷ 3.300.000.000₫
25. Chính chủ bán lô dịch vụ khu 3 Đồng Mai Hà Đông, vị trí trung tâm, dt 50m2, giá 3,3 tỷ 3.300.000.000₫
26. Cần bán đất dịch vụ khu 2 LK6-4