Giá đất dịch vụ Đồng Mai tháng 04/2022

Giá đất khu 1 dịch vụ Đồng Mai giao động từ: 3 tỷ đến 4,5 tỷ tỷ một lô đất. Các lô thường giá khoảng từ 3,3 tỷ đến 3,5 tỷ. Các lô đất nhìn sang khu đô thị Đồng Mai giá khoảng 3,8 tỷ đến 4 tỷ. Các lô góc giá khoảng 4,5 tỷ.

Giá đất khu 2 dịch vụ Đồng Mai giá khoảng từ 2,7 tỷ đến 4,5 tỷ. Các mảnh giá gần nhà trẻ mẫu giáo giá từ 3,5 tỷ đến 3,8 tỷ. Các lô thường giá khoảng 3 tỷ đế 3,3 tỷ. Các lô nhìn sang khu đô thị giá khoảng 3,8 tỷ đến 4 tỷ. Các lô góc giá khoảng 4,5 tỷ

Giá đất dịch vụ khu 3 có tỷ suất giá tăng mạnh nhất khi đường vành đai 4 sắp được triển khai. Giá từ 2,9 tỷ đến 4,5 tỷ. Các lô thường giá khoảng 3,1 tỷ đến 3,3 tỷ. Lô nhìn sang khu đô thị sinh thái Đồng Mai giá từ 3,8 tỷ đến 4 tỷ. Lô góc giá 4,5 tỷ.

Giá đất dịch vụ khu 4 hấp dẫn nhất giá khoảng 2,7 tỷ đến 3,2 tỷ.